Hãy tham gia rút thăm hàng ngày
Và nhận được giải thưởng top:

Hãy mở hộp đánh dấu "Rút thăm" và tự động trở thành người tham gia chương trình khuyến mãi

Người mở hộp nhiều lần nhất sẽ thắng.

Sau khi rút thăm kết thúc, người thắng lấy được giải thưởng trong tài khoản cá nhân của mình

Rút thăm hiện nay